Cesta: Aktuality / Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí oddělení městské knihovny


Výběrové řízení na obsazení neúřednické pracovní pozice vedoucí oddělení městské knihovny

Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí oddělení městské knihovnyMísto výkonu práce: Česká Skalice

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 9. 2018

Doba trvání pracovního poměru: plný pracovní úvazek, doba neurčitá, 6 měsíců zkušební doba

Platové zařazení: 9. platová třída

Zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.


Předpoklady pro výkon činnosti vedoucí oddělení městské knihovny:

• středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

• kurz „knihovnického minima“ výhodou

• praxe na obdobné pozici výhodou

• uživatelská znalost práce na PC

• pečlivost a spolehlivost

• dobré komunikační a organizační schopnosti

• ochota dále se vzdělávat

• zkušenost s vedením menšího kolektivu výhodou

• samostatnost

Hlavní pracovní náplň:

• zajištění provozu městské knihovny

• akvizice knih

• zpracování knihovního fondu

• zpracování článků z regionálního tisku, evidence časopisů

• zajištění „meziknihovní" výpůjční služby

• výběr poplatků od čtenářů, včetně jejich zúčtování

• příprava kulturních pořadů, výstav, setkání veřejnosti v knihovně

• aktualizace webových stránek

Obsahové náležitosti přihlášky:

• písemná přihláška splňující výše uvedené požadavky a obsahující

- jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, datum vyhotovení s osobním podpisem

- z důvodu kontaktu (oznámení data, místa a času výběrového řízení) uveďte prosím v přihlášce i telefonní číslo a elektronickou adresu

• životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

• kopii dokumentu s nejvyšším dosaženým vzděláním

• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (prostá kopie)

Nabízíme:

• zajímavou a pestrou práci

• možnost podílet se na veřejném životě v našem městě

• 5 týdnů dovolené + 2 dny placeného zdravotního volna

• příspěvek na penzijní připojištění, dovolenou, ošatné

• stravenky

• další výhody z kolektivní smlouvy

Přihlášku s výše uvedenými obsahovými náležitostmi a doklady doručte nejpozději do pondělí 18. 6. 2018 do 17:00 hodin na adresu: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro. Obálku označte „výběrové řízení – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY - neotvírat“.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro posouzení uchazeče a administraci výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou všechny obdržené písemné materiály skartovány – nebudou vraceny.

Důležité upozornění:

Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky výběrového řízení a doloží v termínu požadované dokumenty, budou pozváni telefonicky a e-mailem k účasti na výběrovém řízení, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. 2018. Případní zájemci o výše uvedenou pracovní pozici berou na vědomí, že si zadavatel vyhrazuje právo provést předběžný výběr z těch, kteří podali přihlášku do výběrového řízení a kteří budou k vlastnímu výběrovému řízení pozváni. V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel právo, že takový uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen. Dále si vyhlašovatel vyhrazuje právo nevybrat žádného z kandidátů, případně pracovní místo neobsadit bez udání důvodu.

Případné bližší informace podá vedoucí sociálně správního odboru, e-mail: socialne.spravni@ceskaskalice.cz, telefon 491 490 051.

Ing. Miroslav Novák, tajemník MěÚ Česká Skalice

Půjčovní doba

Oddělení pro děti:

 

pondělí: 7:00 - 8:00
  12:00 - 17:00
úterý: 7:00

-

8:00

středa:

12:00

- 15:00
čtvrtek: 7:00 - 8:00
  12:00 - 17:00
pátek: 7:00 - 8:00

 

Půjčovní doba

v oddělení pro děti  

o letních prázdninách

pondělí:   8:00 - 11:00
  12:00 - 16:00
čtvrtek:   8:00 - 11:00
       

Oddělení pro dospělé:

 

pondělí: zavřeno
úterý: 12:30 - 17:30
středa: 12:30 - 17:30
čtvrtek: 12:30 - 17:30
pátek: 8:00 - 11:00
       

Vyhledávání

Loading