Cesta: O knihovně / Historie


Historie Městské knihovny v České Skalici

Oznámením z kazatelny 27.7.1845 se začíná historie českoskalické knihovny. O její vznik se nejvíce zasloužil učitel Josef Arnošt Kolisko.

Učitel Josef Arnošt KoliskoSnažil se zvýšit vzdělanost především mladé generace – založil školní knihovnu a ta měla sloužit i široké veřejnosti. Základ knihovny, složený většinou z darů, tvořilo 200 knih v 358 svazcích a několik map. Začátky byly však těžké a i když knihovna přestála ničivý požár v roce 1846 bez úhony, nevyhnula se finančním potížím. Vklad do Matice české vyřešilo uspořádání několika besed, kde se zpívalo, hrálo a deklamovalo, ale hlavně se vybralo dost peněz na uhrazení poplatku. V roce 1857 byl knihovníkem jmenován podučitel František Červený a v té době obsahoval fond již 751 svazků. Válečný rok 1866 přečkala knihovna v nově otevřené budově školy na náměstí.

10 haléřů za půjčení knihy

Před první světovou válkou byla knihovna umístěna v Žižkově ulici č.p. 331 v domě u pana Václava Postupy, v roce 1934 se přestěhovala do domu č.p. 4 na náměstí. Od roku 1921 inicioval Sokol zřízení nově koncipované městské knihovny a město navrhovalo využít knihy z knihoven Živnostenské besedy a Čtenářské besedy Boženy Němcové, k tomu však nedošlo. Na chod knihovny dohlížel výbor veřejné knihovny. Z jejich jednání se zachovaly zápisy. Díky tomu víme, že knihovníkem se od roku 1927 stal pan Jaroslav Baše. Zápisné činilo dvě koruny, poplatek za ztracenou legitimaci padesát haléřů a poplatek za půjčení jedné knihy deset haléřů. Výpůjční doba byla čtrnáct dní. Půjčovalo se každou středu od 18 do 19 hodin. V roce 1934 získala knihovna prostory po bývalé spořitelně i s částí zařízení – pultem, židlemi a osvětlením. V roce 1939 byl knihovníkem jmenován pan Josef Koubek, městský účetní. V té době již fond tvořilo 2035 knih ve 2353 svazcích, půjčovalo se v sobotu dopoledne a poplatek za půjčení dvou knih na jeden týden činil tři koruny. V roce 1944 byl nákupem knih pověřen  učitel Jan Krtička. Po roce 1948 došlo k zániku Čtenářské besedy Boženy Němcové a ke sloučení spolkové knihovny s veřejnou.

Po roce 1952 se knihovna přestěhovala nejprve do bývalé záložny č.p. 33, poté do Dělnického domu a nakonec do budovy staré radnice. Knihovníkem byl v té době pan Otto Cejnar, který se zasloužil o rozšíření fondu a zlepšení služeb.

Od roku 1965 pracují v knihovně již jen profesionální knihovníci. V roce 1976 vzniká tzv. střediskový systém a k České Skalici se přidružují knihovny ve Velké Jesenici, Veselici, Velkém Třebešově, Říkově, Zlíči, Provodově a Šonově.

První počítač

Od roku 1989 se začíná psát nová historie knihovny. V roce1996 přechází knihovna ze správy Okresní knihovny v Náchodě do majetku města Česká Skalice. Rozšířily se prostory a vzniklo samostatné dětské oddělení s čítárnou. Ve stejném roce přibyl i první počítač a knihovnický program Lanius. Rok nato už knihovnice půjčovaly knihy svým čtenářům za pomoci automatického výpůjčního systému. Po získání dotací z ministerstva kultury a za přispění městského úřadu mohla knihovna zakoupit další počítače a umožnit svým čtenářům přístup k Internetu.

V polovině roku 2004 se uvolnila budova městského úřadu a bylo rozhodnuto ji využít pro potřeby knihovny. Po nezbytných stavebních úpravách a za pomoci technických služeb se během tří týdnů knihovna přestěhovala do nových prostor na Husově náměstí č.p. 20. Je zde samostatné oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, 2 internetové stanice pro dospělé, 2 pro děti, místnost pro pořádání besed, prostory pro výstavy a místnosti pro spolkovou činnost.

Po získání dotací v roce 2007 a s dalším přispěním z obecního rozpočtu došlo k přechodu z knihovního programu Lanius na systém Clavius.

Za peníze získané z další dotace a s přispěním městského úřadu byla knihovna vybavena dalšími třemi počítači s připojením k internetu.


Půjčovní doba

Oddělení pro děti:

 

pondělí: 7.00 - 8.00
  12:00 - 17:00
úterý: 7.00

-

8.00

středa:

do odvolání zavřeno

čtvrtek: 7.00 - 8.00
  12:00 - 17:00
pátek: 7.00 - 8.00

 

Půjčovní doba

v oddělení pro děti  

o letních prázdninách

pondělí:   8:00 - 11:00
  12:00 - 16:00
čtvrtek:   8:00 - 11.00
       

Oddělení pro dospělé:

 

pondělí: zavřeno
úterý: 12:30 - 17:30
středa: 12:30 - 17:30
čtvrtek: 12:30 - 17:30
pátek: 8:00 - 11:00
       

Vyhledávání

Loading