Cesta: O knihovně / Regionální osobnosti


Regionální osobnosti Českoskalicka

František Grešl

Narodil se roku 1845 v České Skalici, zemřel v Praze   roku 1912. Psal pojednání z filologie, pedagogiky a publikoval je v odborných časopisech. Je autorem knih Staroklasické pohádky a Deset let před Trójou.

František Hamza

Narodil se 8.září 1841 v České Skalici. Kromě   pedagogické činnosti se věnoval také literární tvorbě věnované především dětem. Je autorem dětských činoher, veseloher a frašek.

Karel Hejzlar

Narodil se roku 1888, zemřel 1955. Byl ředitelem kůru, byl sbormistrem spolku Bendl a městským kapelníkem.

František Hurdálek

Narodil se ve Studnici 6. května 1790. Byl vysvěcen na kněze, ale kvůli chatrnému zdraví nemohl vykonávat své poslání kněze. Byl horlivý vlastenec, začal organizovat skupinu, která se věnovala pěstování jiřin. Stál u zrodu Jiřinkových slavností, které se konají dodnes. Zemřel v roce 1847 v Červeném Kostelci..

Jan Klos

Narodil se 13. srpna 1841 v České Skalici, zemřel 24.července 1928 v Novém Městě nad Metují. Působil jako učitel, archivář a kronikář. V roce 1916 vydal Paměti  České Skalice.

Josef Arnošt Kolisko

Narodil se 18.března 1815 a zemřel 29.prosince 1881   v České Skalici. Působil jako učitel, organizátor   osvětové práce ve městě a okolí. Přispíval do novin a časopisů. Stál při zrodu první městské veřejné knihovny.

Jan Krtička

Narodil se 25.dubna 1900 ve Studnici u Náchoda. Působil jako učitel V České Skalici, Slatině nad Úpou, Brzicích   a  Velké Jesenici. Věnoval se spolkové a muzejní a  publikační činnosti.V roce 1960 byl v politickém procesu odsouzen k 18 letům vězení. Byl propuštěn na amnestii v roce 1962 s podlomeným zdravím. Zemřel roku 1978.

Josef Myslimír Ludvík

Narodil se 22. dubna 1796 v Dolanech. Stal se duchovním, působil v Náchodě, Studnicích a odpočinek se odstěhoval   do České Skalice. Přispíval do buditelských časopisů,   psal prózu i poezii. Jeho životním dílem jsou Památky  hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho. Vydán  byl pouze 1. díl, druhý zůstal nedokončený.

Božena Němcová

Narodila se ve Vídni. Je autorkou řady knih. Psala  pohádky, povídky, poezii, sbírala pověsti. Jejím nejznámějším dílem je Babička. Zemřela 21.ledna 1862 v Praze.

Josef Pejskar

Narodil se v České Skalici 7.prosince 1912. Působil     jako redaktor Melantricha, po roce 1948 se mu podařilo emigrovat , psal do krajanských časopisů, spoluzakládal rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, kde také působil   jako redaktor pod pseudonymem Jožka Pero. Napsal knihy týkající se lidí pronásledovaných komunisty.  Nejvýznamnější je čtyřdílná publikace Poslední pocta.  Autor ji daroval spolu se svou knihovnou Městské    knihovně v České Skalici. Zemřel 22.září 1999 v USA.

Hana Pluhařová

(1912-1956) absolventka UMPRUM, malířka, ilustrátorka, novinářka.

Václav Řezníček

Narodil se v Malé Skalici 1861, zemřel v Praze 28.ledna 1924. Působil jako knihovník Národního muzea. Byl    autorem řady literárních prací, čerpal náměty   z rozličných dob rodného kraje

Josef Škoda

Narodil se 1.května 1901 v České Skalici. Vystudoval sochařství na Akademii výtvarných umění, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Gutfreunda.      Je autorem řady pomníků, plastik a sportovních cen.

Václav Šrám

Narodil se 29.května 1851 ve Velké Jesenici. Jako kněz působil v České Skalici. Sepsal knihu Povšechný přehled okresu Českoskalického. Spoluzakládal čtenářskou besedu, angažoval se při vybudování pomníku Boženy Němcové na českoskalickém náměstí. Zemřel 9.února 1909 ve Emisarech nad Cidlinou.

Jindra Vlček

Narodil se 6.září 1885 v Malé Skalici. Vystudoval   Akademii výtvarných umění v Praze, zabýval se užitou grafikou. V roce 1914 narukoval do armády, byl zajat v Rusku. Po návratu domů byl zaměstnán v Památníku odboje.Vytvořil řadu akvarelů a kreseb s námětem Zborova. Zemřel 22.března 1968.

Věra Vlčková

Narozena v roce 1945. Profesorka v Náchodě. Autorka knih Hořičky, Horizonty (ne)svobody,  Doufám, dokud dýchám…


Půjčovní doba

Oddělení pro děti:

 

pondělí: 7.00 - 8.00
  12:00 - 17:00
úterý: 7.00

-

8.00

středa:

do odvolání zavřeno

čtvrtek: 7.00 - 8.00
  12:00 - 17:00
pátek: 7.00 - 8.00

 

Půjčovní doba

v oddělení pro děti  

o letních prázdninách

pondělí:   8:00 - 11:00
  12:00 - 16:00
čtvrtek:   8:00 - 11.00
       

Oddělení pro dospělé:

 

pondělí: zavřeno
úterý: 12:30 - 17:30
středa: 12:30 - 17:30
čtvrtek: 12:30 - 17:30
pátek: 8:00 - 11:00
       

Vyhledávání

Loading