Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Vzhledem k započaté rekonstrukci náměstí upozorňujeme na nemožnost parkování na naší straně.

Česko-polské čtení 1

Ve středu 4.5.2022 proběhla první beseda z projektu Česko-polské čtení.

Projekt"Česko-polské čtení", reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002660 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Ve středu 4. května 2022 představila překladatelka a básnířka Věra Kopecká své dva polské hosty - autorku poezie a obrazů  Krystynu Leśniewskou-Pasionek  a básníka a prozaika Antoniho Matuszkiewicze.  Obou besed se zúčastnili také členové a členky čtenářského klubu z Kudowy a byla vedena jak v polštině tak i češtině. 

Datum vložení: 4. 5. 2022 16:42
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2022 11:37
Autor: Lada Kabelová

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

MVS knihovny
Nové knihy