Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Pravidla pro internet

Pravidla pro užívání internetu

Knihovna Barunky Panklové

 • Internet je přístupný pouze  v půjčovních hodinách oddělení.
 • Uživatelé pracují samostatně. Pracovnice knihovny neposkytují školení.
 • Je zakázáno měnit vzhled obrazovky, přenastavovat domovskou stránku, odhlašovat a restartovat počítač!
 • Základní doba užívání internetu je 30 minut. Uživatelé si po dohodě s pracovníkem knihovny mohou tuto dobu prodloužit, pokud není další zájemce.
 • U stanice mohou pracovat pouze dvě osoby.
 • Informace získané při práci s internetem si mohou návštěvníci vytisknout nebo nahrát a použít pouze pro vlastní potřebu. Je zakázáno je dále šířit.
 • Návštěvníci mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky erotické nebo pornografické. Zakázány jsou tak stránky s fašistickým nebo rasistickým obsahem.
 • Děti do 15 let mohou používat stanice v Oddělení pro dospělé pouze v doprovodu rodičů.
 • Poruchu připojení nebo počítače hlaste ihned obsluze!
 • Uživatel bere na vědomí, že škody vzniklé jeho zaviněním na použitém zařízení je povinen nahradit v plné výši.
 • V případě porušení Pravidel  může být uživatel z knihovny vykázán.

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy