Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Chceš průkazku do knihovny?

Do knihovny choďte vždy čistí, vhodně oblečení a upravení. Navštěvovat kulturní akce, které pořádáme, a využívat doplňkové služby, jako je kopírování, skenování a další, můžete bez registrace v knihovně. Pokud si budete chtít vypůjčit nějakou knihu, časopis či hru, budete se muset zaregistrovat, což znamená přijít do knihovny a nechat si vystavit čtenářskou průkazku. Ta je vystavená na jméno a je nepřenosná. Vzhledem k tomu, že jste ještě děti, je vždy nutné sebou k registraci vzít i někoho dospělého (říká se mu zákonný zástupce nebo opatrovník)

Při registraci budete potřebovat:

  • vyplněnou podepsanou přihlášku jedním z rodičů (zákonným zástupcem, opatrovníkem)
  • Částku 50,- Kč, která je registračním poplatkem na 365 dní (běžný rok)

Čtenářský průkaz obdržíte po jeho zhotovení. První registrací aktivujeme Vaše čtenářské konto. Čtenářský průkaz je aktivní jeden běžný rok, poté je nutné zaplacením registračního poplatku opět registraci obnovit.

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy