Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Regionální osobnosti

Regionální osobnosti Českoskalicka

Božena Němcová

Rozená Panklová. Narodila se ve Vídni. Dětství prožila v nedalekých Ratibořicích, do školy chodila v České Skalici a zde se také v sedmnácti letech provdala za Josefa Němce. Je autorkou řady knih. Psala pohádky, povídky, poezii, sbírala pověsti. Jejím nejznámějším dílem je Babička. Zemřela 21.ledna 1862 v Praze.

František Grešl

Narodil se roku 1845 v České Skalici, zemřel v Praze roku 1912. Psal pojednání z filologie, pedagogiky a publikoval je v odborných časopisech. Je autorem knih Staroklasické pohádky a Deset let před Trójou.

František Hamza

Narodil se 8.září 1841 v České Skalici. Kromě pedagogické činnosti se věnoval také literární tvorbě věnované především dětem. Je autorem dětských činoher, veseloher a frašek.

František Hurdálek

Narodil se ve Studnici 6. května 1790. Byl vysvěcen na kněze, ale kvůli chatrnému zdraví nemohl vykonávat své poslání kněze. Byl horlivý vlastenec, začal organizovat skupinu, která se věnovala pěstování jiřin. Stál u zrodu Jiřinkových slavností, které se konají dodnes. Zemřel v roce 1847 v Červeném Kostelci.

Hana Pluhařová

(1912-1956) absolventka UMPRUM, malířka, ilustrátorka, novinářka.

Jan Klos

Narodil se 13. srpna 1841 v České Skalici, zemřel 24.července 1928 v Novém Městě nad Metují. Působil jako učitel, archivář a kronikář. V roce 1916 vydal Paměti České Skalice.

Jan Krtička

Narodil se 25.dubna 1900 ve Studnici u Náchoda. Působil jako učitel V České Skalici, Slatině nad Úpou, Brzicích a Velké Jesenici. Věnoval se spolkové a muzejní a publikační činnosti.V roce 1960 byl v politickém procesu odsouzen k 18 letům vězení. Byl propuštěn na amnestii v roce 1962 s podlomeným zdravím. Zemřel roku 1978.

Jindra Vlček

Narodil se 6.září 1885 v Malé Skalici. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, zabýval se užitou grafikou. V roce 1914 narukoval do armády, byl zajat v Rusku. Po návratu domů byl zaměstnán v Památníku odboje.Vytvořil řadu akvarelů a kreseb s námětem Zborova. Zemřel 22.března 1968.

Jiří Samek

Narozen 8. 11. 1926 ve Zlíči (Česká Skalice, okr. Náchod), zemřel 5. 4. 2019. Dlouholetý kronikář města Česká Skalice, přispěvatel do periodika Rodným krajem a do Českoskalického zpravodaje.

Josef Arnošt Kolisko

Narodil se 18.března 1815 a zemřel 29.prosince 1881 v České Skalici. Působil jako učitel, organizátor osvětové práce ve městě a okolí. Přispíval do novin a časopisů. Stál při zrodu první městské veřejné knihovny.

Josef Myslimír Ludvík

Narodil se 22. dubna 1796 v Dolanech. Stal se duchovním, působil v Náchodě, Studnicích a odpočinek se odstěhoval do České Skalice. Přispíval do buditelských časopisů, psal prózu i poezii. Jeho životním dílem jsou Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho. Vydán byl pouze 1. díl, druhý zůstal nedokončený.

Josef Pejskar

Narodil se v České Skalici 7.prosince 1912. Působil jako redaktor Melantricha, po roce 1948 se mu podařilo emigrovat , psal do krajanských časopisů, spoluzakládal rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, kde také působil jako redaktor pod pseudonymem Jožka Pero. Napsal knihy týkající se lidí pronásledovaných komunisty. Nejvýznamnější je čtyřdílná publikace Poslední pocta. Autor ji daroval spolu se svou knihovnou Městské knihovně v České Skalici. Zemřel 22.září 1999 v USA.

Josef Škoda

Narodil se 1.května 1901 v České Skalici. Vystudoval sochařství na Akademii výtvarných umění, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Gutfreunda. Je autorem řady pomníků, plastik a sportovních cen.

Karel Hejzlar

Narodil se roku 1888, zemřel 1955. Byl ředitelem kůru, byl sbormistrem spolku Bendl a městským kapelníkem.

Václav Řezníček

Narodil se v Malé Skalici 1861, zemřel v Praze 28.ledna 1924. Působil jako knihovník Národního muzea. Byl autorem řady literárních prací, čerpal náměty z rozličných dob rodného kraje.

Václav Šrám

Narodil se 29.května 1851 ve Velké Jesenici. Jako kněz působil v České Skalici. Sepsal knihu Povšechný přehled okresu Českoskalického. Spoluzakládal čtenářskou besedu, angažoval se při vybudování pomníku Boženy Němcové na českoskalickém náměstí. Zemřel 9.února 1909 ve Emisarech nad Cidlinou.

Věra Vlčková

Mgr. Věra Vlčková, rozená Pokorná – rodačka z České Skalice. Absolventka PF Hradec Králové a PF a FF UK Praha, obor český jazyk–dějepis–angličtina.

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy