Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Regionální osobnosti

Regionální osobnosti Českoskalicka

Jan Klos

Narodil se 13. srpna 1841 v České Skalici, zemřel 24.července 1928 v Novém Městě nad Metují. Působil jako učitel, archivář a kronikář. V roce 1916 vydal Paměti České Skalice.

Jan Krtička

Narodil se 25.dubna 1900 ve Studnici u Náchoda. Působil jako učitel V České Skalici, Slatině nad Úpou, Brzicích a Velké Jesenici. Věnoval se spolkové a muzejní a publikační činnosti.V roce 1960 byl v politickém procesu odsouzen k 18 letům vězení. Byl propuštěn na amnestii v roce 1962 s podlomeným zdravím. Zemřel roku 1978.

Jindra Vlček

Narodil se 6.září 1885 v Malé Skalici. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, zabýval se užitou grafikou. V roce 1914 narukoval do armády, byl zajat v Rusku. Po návratu domů byl zaměstnán v Památníku odboje.Vytvořil řadu akvarelů a kreseb s námětem Zborova. Zemřel 22.března 1968.

Jiří Samek

Narozen 8. 11. 1926 ve Zlíči (Česká Skalice, okr. Náchod), zemřel 5. 4. 2019. Dlouholetý kronikář města Česká Skalice, přispěvatel do periodika Rodným krajem a do Českoskalického zpravodaje.

Josef Arnošt Kolisko

Narodil se 18.března 1815 a zemřel 29.prosince 1881 v České Skalici. Působil jako učitel, organizátor osvětové práce ve městě a okolí. Přispíval do novin a časopisů. Stál při zrodu první městské veřejné knihovny.

Josef Myslimír Ludvík

Narodil se 22. dubna 1796 v Dolanech. Stal se duchovním, působil v Náchodě, Studnicích a odpočinek se odstěhoval do České Skalice. Přispíval do buditelských časopisů, psal prózu i poezii. Jeho životním dílem jsou Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho. Vydán byl pouze 1. díl, druhý zůstal nedokončený.

Josef Pejskar

Narodil se v České Skalici 7.prosince 1912. Působil jako redaktor Melantricha, po roce 1948 se mu podařilo emigrovat , psal do krajanských časopisů, spoluzakládal rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, kde také působil jako redaktor pod pseudonymem Jožka Pero. Napsal knihy týkající se lidí pronásledovaných komunisty. Nejvýznamnější je čtyřdílná publikace Poslední pocta. Autor ji daroval spolu se svou knihovnou Městské knihovně v České Skalici. Zemřel 22.září 1999 v USA.

Josef Škoda

Narodil se 1.května 1901 v České Skalici. Vystudoval sochařství na Akademii výtvarných umění, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Gutfreunda. Je autorem řady pomníků, plastik a sportovních cen.

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy