Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Elektronické zdroje


Oddělení pro dospělé

Elektronické databáze

JIB - Jednotná informační brána - vyhledávání v českých i zahraničních zdrojích (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze)

SKČR - Souborný katalog České republiky - obsahuje údaje o dokumentech a fondech českých knihoven

Česká národní bibliografie - vyhledávání článků, knih, zahraničních bohemik, periodik

Elektronický katalog Národní knihovny v Praze

Katalogy ostatních knihoven

Katalog knihovny v České Skalici


Oddělení pro děti

Multimediální CD-ROM
 • Příroda
 • Informace pro každého
 • Technika
 • Letectví
 • Městské památkové rezervace
 • Kronika českých zemí
 • Kronika 20. století
 • Kronika lidstva
 • Dějiny zemí Koruny české
 • Evropané – biografický slovník
 • Panovníci českých zemí
 • Skladatelé světové hudby
 • Státy a jejich představitelé
 • Česká knihovna
 • Ahoj Evropo – Průvodce mladých Evropskou unií
 • Olympijské hry dětem
 • Hejbejte se kosti moje
 • Křížem krážem staletími

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy