Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Noc s Andersenem

Čtení dětem a s dětmi patří mezi nejkrásnější chvíle v životě. Měli bychom si na ně najít čas každý den. A proto budeme společně se stovkami dalších během Noci s Andersenem číst s dětmi pohádky, abychom jim připomněli, jak jednoduché a hlavně zábavné čtení je. Noc s Andersenem je skvělý projekt, který vznikl v České republice, ale dnes jej pořádají knihovny a školy po celém světě. My si letos navíc připomínáme 100 let výročí navázání diplomatických vztahů mezi Dánskem a tehdejším Československem. Projekt Noci s Andersenem krásně ilustruje to, jak bezvadné vztahy mezi našima dvěma zeměmi dodnes panují. A to samozřejmě platí nejen v kultuře,“ říká dánský velvyslanec v Praze, pan Ole Frijs-Madsen

2020:

Z důvodu opatření spojených s onemocněním Covid-19 byla Noc s Andersenem v roce 2020 několikrát posunuta a nakonec zrušena.

2019:

Knihovna v České Skalici navázala na tradici společného pořádání se Střediskem volného času Bájo a děti tak mohly po delší pauze při Noci s Andersenem znovu nocovat. Společně s pomáhajícími  studentkami náchodského Gymnázia   nocovalo 16 dětí a 3 dospělí.

Program začal po 18.hodině sázením stromu, okrasné jabloně, na zahradě knihovny. Společná večeře přispěla k seznámení dětí i dospělých.  Celý večerní program se nesl ve znamení výročí nakladatelství Albatros, proto děti následně ve výtvarné dílně v Báju vyráběli technikou kašírování velké albatrosy, kteří se později budou vznášet v prostorách Dětského oddělení. Náročné tvoření bylo doprovázeno čtením Andersenových pohádek. Další část večera probíhala v knihovně. Pro děti tu zde byla připravena „stezka odvahy“, spojující všechna 3 patra budovy a vedoucí k pokladu ve skutečném trezoru. Zde děti s baterkou v ruce vybíraly tu správnou knihu z produkce Albatrosu uplynulých desetiletí. Také k nám dorazil pan Andersen, aby povyprávěl o svém životě. Na zklidnění pak děti vyslechly Pohádku o ošklivém káčátku, zahrály si oblíbenou Papírkovanou, malovaly Princeznu na hrášku, četly si ve svých oblíbených koutech knihovny. V pozdních nočních hodinách jsme se dlouhou procházkou městem vrátili do Bája a symbolicky jsme si Dobrou noc ve spacácích popřáli 70 minut po půlnoci. Ranní vstávání bylo u některých opravdu časné, všichni však dokázali tiše strávit s knížkou čas do sedmé hodiny, kdy byl oficiální budíček. Následovala společná snídaně a odchod.

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy