Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Služby

 1. Knihovna Barunky Panklové poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ.

Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby – absenční a prezenční
 2. meziknihovní výpůjční služby
 3. informační služby (bibliografické, faktografické)
 4. reprografické služby (kopírování pouze z materiálů z fondu KBP)
 5. rezervování požadovaných dokumentů
 6. přístup na internet
 7. informace z oblasti veřejné správy
 8. propagační služby – pořádání exkurzí, informačních lekcí o knihovně a jejich službách, propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích, vytváření a aktualizace webových stránek knihovny a zveřejňování informací na sociálních sítích
 9. kulturně výchovné a vzdělávací akce – pořádání besed, přednášek, seminářů, výstav a dalších akcí pro nejširší veřejnost, školení pro skupiny obyvatel a další speciální služby.
 1. Základní výpůjční služby (viz odst.1 Čl.3 Knihovního řádu) poskytujeme bezplatně.

3    Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby.

4.   Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou  Knihovního řádu.

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy