Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Vzhledem k započaté rekonstrukci náměstí upozorňujeme na nemožnost parkování na naší straně.

Ceník služeb

V současné situaci máte možnost zaplatit roční čtenářské (registrační) poplatky bezhotovostně převodem na účet 9005-2420551/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo 3530xxxx, kde xxxx je Vaše číslo čtenáře (čtyřmístné). Pokud máte číslo třímístné, dejte před něj 0. Stejný postup platí i pro čísla nižší (00xx, 000x). Do poznámky uveďte celé své jméno

Pokud platíte za jinou osobu, uveďte její jméno.  Snáze pak Vaše platby přiřadíme. Děkujeme.

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

MVS knihovny
Nové knihy